Menu

refsto

ΠΟΜΙΔΑ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

    ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΖΗΤΑ Η ΠΟΜΙΔΑ

    Δωρεάν έκδοση και χορήγηση των ενεργειακών πιστοποιητικών στους μικροιδιοκτήτες ακινήτων από το Κράτος, και όχι μόνον σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ», κατάργηση των υπερβολικών κατώτατων αμοιβών των ενεργειακών επιθεωρητών και ετήσια αναβολή για την επισύναψη ενεργειακών πιστοποιητικών σε κάθε μισθωτήριο ακόμη και γκαρσονιέρας ή υπόγειας αποθήκης, ζήτησε σήμερα από την Πάτρα, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης των ιδιοκτητών ακινήτων του Νομού Αχαίας, στο ξενοδοχείο ΑΣΤΕΡΑΣ, στα πλαίσια του συνεδρίου «FORUM Aνάπτυξης 2009». Ο κ. Παραδιάς δήλωσε στην Πάτρα τα εξής:
Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Με το Π.Δ. 100/2010 καθιερώθηκε «σύστημα ελάχιστων αμοιβών» των ενεργειακών επιθεωρητών για τις επιθεωρήσεις σε κτίρια που πωλούνται ή και εκμισθώνονται από 9.1.2011, με το εξής ουσιαστικό τιμολόγιο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%:

    3,07 ευρώ ανά τ.μ. για κάθε είδους κτίσματα πλην κατοικίας, με ελάχιστο κόστος 369 ευρώ.

    2,46 ευρώ ανά τ.μ. για κάθε μεμονωμένο διαμέρισμα πολυκατοικίας, με ελάχιστο κόστος 246 ευρώ.

    1,85 ευρώ ανά τ.μ. για κάθε μονοκατοικία, με ελάχιστο κόστος 185 ευρώ.

    1,23 ευρώ ανά τ.μ. για ολόκληρη πολυκατοικία (με συμφωνία όλων) με ελάχιστο κόστος 246 ευρώ.

    221-369 ευρώ για τους λέβητες & εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης των παλαιών πολυκατοικιών

    369-615 ευρώ για τις εγκαταστάσεις κλιματισμού κτιρίων, και κατοικιών άνω των 4 κλιμ. σωμάτων.

    * Το παραπάνω τιμολόγιο ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ είναι απαράδεκτο καθόσον είναι έως και 150% υψηλότερο από το ποσό του ενός (1) ευρώ ανά τ.μ. που είχε εξαγγελθεί ως ΑΝΩΤΑΤΗ ΑΜΟΙΒΗ από την προηγούμενη κυβέρνηση στο 26ο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ (Ιανουάριος 2009). Οι μικροιδιοκτήτες που θέλουν να εκμισθώσουν μια γκαρσονιέρα ή ένα δυάρι αδυνατούν πλήρως να πληρώσουν 246 ευρώ, ήτοι όσο περίπου ένα μηνιαίο μίσθωμα, για ένα πιστοποιητικό που ο αποκλειστικός του ρόλος είναι να εξευτελίζει την αξία της περιουσίας τους! Εφόσον υπάρχει υποχρεωτική Ευρωπαική Οδηγία που το επιβάλλει, το Κράτος οφείλει να τους το χορηγεί δωρεάν, αντί να προσδιορίζει αμοιβές που να κατοχυρώνουν εκείνους που θα τις εισπράξουν και όχι τους πολίτες που θα τις καταβάλουν!

    * Ο Νόμος 3845/2010 («Μνημόνιο»), στο κεφ. «Μέτρα για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού στις ανοιχτές αγορές» ρητά προβλέπει ότι έως το τέλος του 2010 θα έχει καταργηθεί κάθε υποχρεωτική κατώτατη αμοιβή μηχανικών, αρχιτεκτόνων κλπ. για οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχουν.

    * Τέλος η Ευρωπαϊκή Οδηγίας 2006/123/EC για τις Υπηρεσίες (Services Directive) στο άρθρο 15 παρ. ζ) ρητά ορίζει ότι απαγορεύεται η καθιέρωση «υποχρεωτικών ελαχίστων τιμών» για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών.

    Για τους παραπάνω λόγους η ΠΟΜΙΔΑ ζητά από την Κυβέρνηση:

    1. Δωρεάν έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών σε όλους τους μικροιδιοκτήτες ακινήτων μικρής αξίας

    και όχι μόνον σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ»

    2. Κατάργηση των υπερβολικών κατώτατων αμοιβών των ενεργειακών επιθεωρητών και

    3. Ετήσια αναβολή για την εφαρμογή των ενεργειακού πιστοποιητικού στις μισθώσεις, η οποία θα δυσχεράνει την ήδη επιβαρυμένη αγορά μισθώσεων κατοικιών και επαγγελματικής στέγης, όπως άλλωστε είχε εξαγγείλει η σημερινή πολιτική ηγεσία στο 27ο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ (Ιαν. 2010).

   

    Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: Σε μια καθημαγμένη κτηματαγορά χωρίς αγοραστές ή ενοικιαστές, επιβάλλεται όχι μόνον να μην αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, αλλά και να μειωθούν οι συντελεστές εμπορικότητας των πάλαι ποτέ εμπορικών και ήδη ξενοίκιαστων κτιρίων και να αυξηθούν οι συντελεστές παλαιότητας.

    Γ. ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ): Να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές του στο μισό, ώστε να μπορούν οι φορολογούμενοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Να εξαιρεθούν τα ξενοίκιαστα, τα παλιά, τα ετοιμόρροπα, τα ημιτελή, τα άχτιστα, τα δεσμευμένα, τα κάθε είδους χωρίς εισόδημα ακίνητα στη χώρα μας από τον ΦΑΠ. Να μην υπαχθούν στο ΦΑΠ τα εκτός σχεδίου ακίνητα με το πρόσχημα της επέκτασης του αντικειμενικού προσδιορισμού.

    Δ. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: Η ισχύουσα ρύθμιση οδηγείται σε ένα δημοσιονομικό «Βατερλώ» σε σχέση με τις πραγματικές της δυνατότητες. Γι΄αυτό η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει τις εξής αναγκαίες και υπερεπείγουσες έξι (6) αλλαγές στην ισχύουσα ρύθμιση (Ν.3843/2010), η οποία σημειωτέον σχεδιάστηκε σε περίοδο προ της υπαγωγής στο ΔΝΤ, ώστε να προσέλθουν μαζικά οι ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν την αλλαγή χρήσης χώρων και να πληρώσουν τα σχετικά πρόστιμα:

    1. Να μην είναι η λύση προσωρινού χαρακτήρα (40 έτη) αλλά μόνιμου.

    2. Για τον υπολογισμό του προστίμου να καταργηθεί ο αυξητικός συντελεστής βάσει του μεγέθους του κάθε χώρου, ο οποίος καθιστά τη ρύθμιση ασύμφορη και απρόσιτη ακριβώς σε εκείνους που θα ήθελαν να δηλώσουν χώρους μεγάλου εμβαδού, και συνεπώς θα είναι υπόχρεοι να καταβάλουν τα μεγαλύτερα ποσά προστίμων

    3. Να προστεθεί μειωτικός συντελεστής προστίμου 0,60 για τους υπόγειους χώρους, όπως προβλέπεται και στο σύστημα "αντικειμενικών αξιών"

    4. Να προστεθεί μειωτικός συντελεστής παλαιότητας τουλάχιστον 0,80 για τους παλαιότερους χώρους μέχρι 31.12.2003, για τους οποίους και το πρόστιμα ήταν τότε σημαντικά χαμηλότερο

    5. Να νομοθετηθεί και η δυνατότητα ταυτόχρονης δήλωσης διαφόρων μικρο παραβάσεων αυθαιρέτων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να ρυθμίσουν όλες τις εκκρεμότητες και να μην έχουν σήμερα το φόβο στοχοποίησής τους από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.

   

    Ε. 3ετής ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ: Στις 31.12.2010 λήγει η προθεσμία περιοδικού ελέγχου, αναβάθμισης και καταχώρησης στην αρμόδια Νομαρχία, όλων των παλαιών ανελκυστήρων της χώρας που λειτουργούν με προέγκριση εγκατάστασης και έχει συμπληρωθεί 30ετία από την εγκατάστασή τους. Μέχρι σήμερα ελάχιστο ποσοστό τέτοιων ανελκυστήρων έχει επιθεωρηθεί και καταχωρηθεί, και το απομένον διάστημα είναι ανθρωπίνως αδύνατον να επαρκέσει για τις εκατοντάδες χιλιάδες των υπολοίπων, ούτε υπάρχουν διαθέσιμα τα αναγκαία δις ευρώ για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών, από νοικοκυριά που δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμη και τα κοινόχρηστα. Πρέπει οπωσδήποτε να παραταθούν τουλάχιστον για μια τριετία οι προθεσμίες γι΄αυτούς αλλά και τους νεώτερους ανελκυστήρες, ώστε να έχει ξεπεραστεί η περίοδος της μεγάλης οικονομικής κρίσης.

678
com_k2.item
(0 votes, average 0 out of 5)
ΠΟΜΙΔΑ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ0 out of 51 based on 0 voters.


επιστροφή στην κορυφή